Grievances redressal

Your Complaint/Suggestion Here!Content is not ready

List of Child Care Institution(CCIs) under Child Protection Services(CPS),Scheme :

IMPHAL-EAST DISTRICT

 

 

Sl.

Name & Location of Child Care Institution(CCIs)

Boys

Girls

Bed

 Capacity

 

Type of

CCI

 Name & Address  of NGOs

Contact No.

Contact

Person

i

Imphal East

MMKS, Dewlahland

Boys

50

Children Home

MMKS,Dewlahland IE

9862564129

R.K Madankumar

HESI Khurai Nandeibam Leikai

Girls

50

Children Home

HESI Khurai Nandeibam Leikai IE

8837445056

Heeralakpa

Chanura UNICAM Khurai Laishram Leikai

Girls

50

Children Home

UNICAM ,Khurai Laishram Leikai IE

8132857580

Somorendro

Carmel Joyti Luwangsangbam

Boys

50

Children Home

 Carmel Joyti Luwangsangbam IE

9378157124

Sr.Merin

Tabitha, Mantripukhri

Girls

50

Children Home

Tabitha ,Mantripukhri

7005752506

Thangsok

SAVE MI Home Irilbung

Boys

25

Children Home

Hiyangthang Mayai Leikai Wangoi Imphal West District IW

9862284529

Saimon

Society for  Progressive Development(SPD) Khurai Thongam leikai

Girls

25

Open Shelter

SPD Khurai Thongam leikai IE

8837008316

Nando

Govt SAA  Ningthem Pukhri Mapal

 

10

SAA

SW Deptt Govt of Manipur

7005318303

Roshan.Th

Special Home for Boys, run by Kangleipak Voluntary Organisation for Rural Development

Boys

25

Special Home

PPP Model

Meitei kairang,Imphal East

8131885191

Ng.Gojen

 

 

IMPHAL-WEST DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Lamdeng Mayai Leikai
2 Kameng Mayai Leikai
3 Laishram Leirak Khulen Leikai
4 Lambal Mayai Leikai
5 Heibongpokpi
6 Lamdeng Makha Leikai
7 Luker Leitong
8 Mana Ingkhol
9 Lamdeng Khunou Mayai Kabui
10 Tingri
11 Paobiten Maning
12 Yumnam Huidrom Sorok Maning
13 Samurou Awang Leikai
14 Irom Meijrao Maning Makha
15 Iram Siphai Awang Leika
16 Yumnam Huidrom Awang Leikai
17 Mutum Phibou Mayai Leikai
18 Laiphrakpam Mayai Leikai
19 Wangoi Thoudam Khuning Leikai
20 Mutum Phibou Awang Leikai
21 Moidangpok Khullen
22 Khumbong Awang Leirak
23 Moidangpok Khunou
24 Khaidem
25 Ngairangbam Awang Maning
26 Sagoltongba Sabal Leirak
27 Laipham Bamdiar
28 Phoijing Makha
29 Heigrujam Tribal Village
30 Yurembam Awang Leikai
31 Thangmeibang Thingel Maru
32 Laijing Umang
33 Sinam Mamang Leikai
34 Lalambung Makhong
35 Takhellambam Leikai
36 Lalambung Khoirom Leikai
37 Uchiwa Mayai Leikai
38 Komlangkhong Leirak Manung
39 Uchiwa Awang Leikai
40 Mayang Imphal Thana Maning Khunou
41 Laphupat Tera Makha Leikai
42 Konchak Maning Leikai
43 Keishamthong Top Leirak
44 Keishamthong Hodam Leikai
45 Kwakeithel Pukhri Achouba
46 Khagempalli Pankha
47 Chingamathak Nameirakpam Leikai
48 Chingamathak Pishum Leirak (Leikai)
49 Singjamei Mathak Chongtham Leikai
50 Chingamakha Kshetri Leikai
51 Chingmakha Phuramakhong
52 Kakwa Huidrom Leikai (Laiphrakpam)
53 Oinam Leikai
54 Langthabal Mantrikhong Awang Leikai
55 Haoreibi Maning Yumnam Leikai
56 Meitram Awang
57 Kodompokpi
58 Lairenjam Sabam
59 Malom Tulihal
60 Malom Tuliyaima
61 Ningombam
62 Hiyangthang
63 Hiyangthang Kabui
64 Langthabal Lep
65 Konjeng Lamdong
66 Mongshangei
67 Wangkhei Laishram Leikai
68 Wangkhei Koijam Leikai Makha
69 Phaiyeng Kharan Khunou
70 Kanglatongba Mantriband Bazar Board
71 Phaiyeng Sabal Leikai
72 Loitang Leikinthabi
73 Haorang Keirel
74 Lairen Sajik Maning Leikai
75 Taothang Maning Leikai
76 Konchak Makha Leikai
77 Konchak Makha Leikai
78 Sagolband Meino Leirak Ward No.8
79 Sagolband Nepram Menjor Maning Leikai
80 Sagolband Thangjam Leirak Ward No.7
81 Sagolband Sayang Phukhri Mapal Maning
82 Langthabal Kunja Makha
83 Tera Sapam Leirak
84 Mayaikoibi Chabungbam Leikai
85 Patsoi Part-IV
86 Patsoi Part-III
87 Kwakeithel Moirang Purel Leikai
88 Wangoi Makha Leikai
89 Longjam Leikai
90 Shantipur Awang Leikai
91 Chingamakha Chanam Pukhri Mapal
92 Maharabi Mamang Leikai
93 Sorbonthingel
94 Bachaspati Mamang Leikai
95 Achom Mamang Leikai
96 Naoremthong Laishram Leirak
97 Lamboikhongnangkhong
THOUBAL DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Lilong Tamyai Sumang
2 Haoreibi Mayai Leikai
3 Sugnu Part-IX
4 Serou Bazar
5 Serou Part-II (Maning)
6 Moijing Makha
7 Heirok Part-II (Sanatorium)
8 Pangantabi Makha
9 Pangantabi Awang
10 Thounaojam
11 Tangjeng Khunou Makha
12 Wangjing Khunou
13 Chairel Khunou
14 Wangoo Sandangkhong
15 Kakching Khunou Tampak Mapal
16 Umathel
17 Nungoo part-II
18 Wangjing S K Leikai
19 Wangoo Laipham Chuthek Leikai
20 Waikhong Ningthoumanai
21 Sugnu Part-III
22 Serou Part-III
23 Salungpham Kang Yambem
24 Sugnu Part-VIII
25 Korshantabi
26 Leishangthem Khong Mathak
27 Leishangthem Awang Leikai
28 Okram Wangmataba
29 Kshetri Leikai Mayai
30 Ningombam Singam Leikai
31 Leishangthem Awang Mayai
32 Thoubal Wangmataba
33 Okram Makha
34 Salungpham
35 Kairembikhok
36 Salungpham Kangthokchao
37 Khangabok Part-II Maning
38 Samaram
39 Moijing Lamkhai
40 Wangbal (Old)
41 Leishangthem Khong Manung Makha
42 Phouden Mayai Leikai
43 Wangkhem Muslim
44 Sabaltongba Awang Leikai
45 Heirok Part-II Devi Mandop
46 Heirok Part-II Bazar
47 Lamding Nungshikhong
48 Lamding Cherapur
49 Thokchom Awang
50 Heirok Part-I Mayai
51 Lourembam (Old)
52 Malom
53 Heirok Part-III
54 Heirok Part-II Mayai Leikai
55 Heirok Part-III Salam Leikai
56 Heirok Inganglok
57 Heiroik Chingdompok
58 Kakching Turel Wangma Part-IV
59 Kakching Turel Wangma Ward No.4
60 Samaram Maning
61 Kakching Ningthou Leikai Mamang Part-V
62 Nepra Company
63 Athokpam Yumnam
64 Langmeidong Mamang Awang
65 Kakching Wairi-I (Old)
66 Kakchingkhullen Sumak part-III
67 Samaram Sabal Leikai
68 Langmeidong Makha Khongnang Makhong
69 Elangkhangpokpi Mamang (A)
70 Thongjao Awang
71 Cherapur Muslim
72 Sekmaijin Mamang
73 Lamjao Makha
74 Nongmeikhong Makha
75 Lamjao Tejpur
76 Langmeidong (Old)
77 Khoidum
78 Langmeidong Mayai Awang Leikai
79 Phundri Leikai
80 Sangai Yumpham Salam Achouba
81 Khongjom Mamang Leikai
82 Tentha Khongdoubi
83 Langathel Mayai Leikai
84 Wangjing Purna Heituppokpi
85 Yairipok Bishnunaha
86 Wangkhem
87 Icham Khunou
88 Yairipok Huidrom
89 Charangpat Khong Wangma
90 Phundrei Heitroipokpi
91 Lilong Khunou Awang Leikai
92 Lilong Hungamthabi
93 Lilong Chabok Arabati
94 Lilong Tolenkhun
95 Lilong Yangbi Leikai Mathak
96 Sangaiyumpham Puleipokpi
97 Chandrakhong
98 Sangaiyumpham
99 Haoreibi Mayai
100 Maharani Loukoi
101 Sangaiyumphal Part-II Mayai
102 Kakching Khunou Tokpaching
103 Keirak Muslim
104 Wabagai Thingel Yangbi
105 Keibung Mathak Leikai
106 Keibung Wangma Taba
107 Sora
108 Sora Supply Mange Makhong
109 Yairipok Singa-II
110 Irengband Awang Leikai
111 Kalemayai
112 Khekman Awang
113 Kaziphung
114 Tangjeng Khunou
115 Keirak Keisam Leikai
116 Hawairou Mairenbam
117 Lilong Haoreibi Mathak Leikai
118 Hiyanglam Bashikhong
119 Khongjom Langthabal
120 Thongjao
121 Ukhongsang
122 Kakching Wairi Khullakpam Pareng
123 Irengband Awang Leikai
BISHNUPUR DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Phougakchao Ikhai
2 Torbung Gobindapur
3 Chairel Mangjil
4 Terakhong Mamang Awang Leikai
5 Ithai Khunou
6 Kumbi Khuga Wangma
7 Kumbi Terakha
8 Ithai Laikhong Makha Leikai
9 Leitanpokpi Mayai Leikai
10 Keinou Thangthak Maning Leikai
11 Leimaram Awang Leikai
12 Yumnam Khunou Mayai Leikai
13 Toubul Makha Leikai
14 Khoijuman Mamang Leikai
15 Heinoubok Makha
16 Irengbam Makha Leikai
17 Ngakchoupokpi
18 Ngaikhongkhullen Mamang Leikai
19 Ningthoukhong Laishram Leikai
20 Bishnupur Awang
21 Upokpi village
22 Thinungei Mayai Leikai
23 Kwasiphai Mayai (B)
24 Ningthoukhong Gurumayum
25 Bishnupur Ward No.1
26 Bishnupur Joypur Khunou
27 Toupokpi village
28 Nachou Mayai (B)
29 Phubala Awang Maning
30 Moirang Turenbam Leikai
31 Leishangbam
32 Ngangkhalawai Awang Leikai
33 Tera Khongsangbi
34 Thangba Tongbram Maning
35 Thangalawai Awang Leikai
36 Thanga Moirangthem
37 Keibul Sagram Makha
38 Thanga Salam
39 Nambol Sabal Leikai
40 Naorem Makha
41 Ishok Maningching
42 Leimapokpam Mayai Leikai
43 Kakyai Makha Leikai
44 Kabowakching Maning Leikai
45 Maibram Kairen
46 Laitonjam Awang
47 Pukhrambam Maning
48 Maibam Chingmang
49 Keinou Thongkha Mamang Leikai
50 Oinam Maning Leikai
CHURACHANDPUR DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Lamjang
2 Mata
3 Chapel Lane
4 Lingsiphai
5 New Lamka
6 Lamva
7 Gouchinkhup Veng
8 New Lamkadoreas Veng
9 Boingmua
10 Thailan Veng
11 Thanlon
12 Joutung
13 Bukpi
14 Aibulen
15 Hanship
16 Tinsueng
17 Pangan
18 Phaijang
19 Gamhui
20 Pamjal
21 Sartuinek (A)
22 Patpuihmun
23 Phulpui
24 Thingkal
25 Khangbor
26 Tuisan
27 Senvon (A)
28 Parvachim
29 Tuelbung (A)
30 Sipuikon
31 Henglep HQ
32 Kolhen
33 Mualkak
34 Thingkhou
35 Chongkhozo
36 Santing (L)
37 Aina
38 Charaikhullen
39 Majuron Kabui
40 Lhanjang
41 Pengjang
42 Kangbai
43 Ngarian
44 Molvom
45 Moljol
46 Dongjang
47 S Golbung
48 Songpeh
49 Sialbu
50 Lanchah
51 Tuiveljang
52 Belbing
53 Teikot
54 Khopuibung
55 Saipum
56 S Heijang
57 Mata Lambulane
58 Bijang (Gelmol Khunou)
59 Kholmun
60 Depkon
61 Lajangphai
62 Sagang Khupui
63 Nungthang Tampak
64 Jalengphai
65 Teisaljang
CHANDEL DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Thorcham
2 Chandel Christian
3 Chakpikarong
4 Lamkang Khunou
5 Tarao Laimanai
6 Chalong
7 Betuk
8 Praolon
9 Akaphe
10 Paldai
11 Aigejang
12 Sajiktampak
13 Khengyang
14 Kotlenphai
15 Anal Khullen
16 Khubung Khullen
17 Beru Khudam
18 Phunchung
19 Mantri Pantha
20 Thungcheng
21 Chehjang
22 K Tuinem
23 Liwa Khullen
24 Phunal Sambum
25 Khodei Khunou
26 Litan
27 Komlathabi
28 Penaching
29 Purum Tampak
30 Machi (A)
31 Karongthal (A)
32 Lamlong Khullen (A)
33 Lamlong Christian
34 Khunbi (A)
35 Langol (A)
36 Koijam
37 Khangsim
38 Nungourok
39 L Maipao
40 L Kangshang
41 Kangoi Khunou
42 Kangoi Khullen
43 Tengnoupal
44 Leitan
45 Narum
46 Yongkhul
47 Aimol Khullen
48 Aimol Chingnunghut
49 Aimol Ngairong
50 Angbrasu
51 Maryland
52 Konaitong
53 Aimol Satu
54 Kharou Khunou
55 Leibi
56 Lamlong Khunou
57 Khodei Khullen
58 Kambang Khunou
59 Tollen
60 Phungchong
61 Unapal
62 Laiching Khuman
63 Khunbi Khunou (Tuisen)
64 Bijang
65 L Minou
66 Heikakpokpi
67 Sokom
68 Phalbung
TAMENGLONG DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Sempang
2 Kaikao
3 Sangrungpang
4 Thingra
5 L Pabram
6 Satu/Gatao
7 Gaidimjang
8 Duithangjang
9 None Part-III
10 Dolang Khunthak
11 Charoi Chagatlong
12 Nungnang
13 Namkaolong
14 Nungba Part-II
15 Rengpang
16 Gallon
17 Chongmun
18 Taodaijang
19 Longdai
20 New Pallong
21 Mukti Khullen
22 Kuilong village
23 New Takou
24 Kadi-IV
25 Eleng
26 Chaton
27 Pallong
28 Tamei Highland
29 Langlong
30 Khundong
31 Magulong
32 Longchai
33 Sibilong
34 J Pabram
35 Phoklong
SENAPATI DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Liyai Khullen
2 Tungjoi
3 Saranamai
4 Chingmai Khunou
5 Laii Gaziphema
6 Shajouba (Lower)
7 Makhel Kaibi
8 Punanamai
9 Tobufii
10 Kalinamai
11 Yangkhunou
12 Tadubi
13 Ramlong
14 Willong
15 Katomai
16 Lairouching
17 Rajaimai
18 Maram Khullapa
19 Taphou Nepali
20 Turibari (Kangpokpi)
21 Taphou Kuki
22 Mojol
23 Molkot
24 C Asian
25 Saikul (A)
26 Thangkangphai (A)
27 H Champhai
28 Purum Likli
29 Changningpokpi
30 A Phainuom
31 Leikoiching
32 Heiroklan
33 Mapaokhullen
34 Makhan
35 Bungte Chiru
36 Dolangkhunou
37 L Khonunnon
38 L Singhol
39 Mayangkhang (A)
40 G Gamnom
41 Mongjang
42 Nungsai Chiru
43 G Songlung
44 Parengba Khunjao
45 Oinam Hill
46 Maiba
47 Purul Atongba (Pukhoru)
48 Purul Akutpa (Nakhuru)
49 Koida Mathak
50 Upper Khamson
51 Sorbung
52 Ngatang
53 Heipi village
54 Bolsang village
55 Paspati village
56 Kheljang village
57 P Kothan village
58 Hongman village
59 Waithou Phunal
60 Yaipharok
61 Sangdang Shenba
62 Kamu Maring
63 Kwarok
64 Tobumai
65 Sibijang
UKHRUL DISTRICT
Sl. No. Name of the Selected Anganwadi
1 Poi village
2 L Phungthar
3 Tera village
4 Maichen village
5 Tuinem village
6 Halang Alungtang
7 Kharaso Laze
8 Tusom Khullen
9 New Tusom
10 Huisu village
11 Tolloi Masorim
12 New Kharsom
13 Khongjal
14 Nongman
15 Shinkap Zimiktang
16 Leishi
17 Kangoi
18 Nambashi Horton
19 Khunthak
20 Phungyar
21 Kamjong
22 Kasom Khullen
23 Yeasem
24 Chahong Chingthak
25 Manthouram (A)
26 Bungpa Khunou
27 Ningthi
28 Kangpat Khullen
29 Chatric Khunou
30 Kasom Khunou
31 Nambashi Khunou
32 Kasomtang, Ukhrul
33 Alungtang, Ukhrul
34 Tangrei, Ukhrul
35 Phungreitang, Ukhrul
36 Lamlang Changchirat
37 Nungshong Khullen
38 Nungshong Chingthak
39 Lambui
40 Shangshak Phunghon
41 Kangkhui Khunou
42 Hungdong Kaziphung
43 Hatta
44 Pushing
45 Kachai Thickhor
46 New Canaan
47 Songreiphai
48 Maku
49 Paoyi
50 Itham Tangkhul

Reference : 3/3/2002-S(SW) Pt.III dated 20.1.2003, Govt. of Manipur